Brukerveiledning:

For å oppnå et komfortabelt gulvvarmesystem med lang levetid må følgende hensyn tas:

  • Varmekabelanlegget må ikke settes i drift før betongen eller den lavtbyggende støpemassen er ferdig herdet.
  • Styring/regulering skal installeres og betjenes iht produsentens anvisninger.
  • Festeanordninger såsom f eks skruer, bolter etc benyttes kun i områder der det ikke er installert varmekabel.
  • I rom der det er installert effekt på over 100W/m², f eks bad, skal det ikke benyttes overdekning som f eks baderomsmatter. Varmeisolerende gjenstander som f eks skittentøyskurver skal benyttes med forsiktighet og bør fortrinnsvis plasseres andre steder enn på gulvet.
  • I rom der det er installert effekt på under 100W/m²2 og hvor det skal benyttes varmeisolerende overdekning såsom tepper, møbler uten sokkel etc gjøres dette med forsiktighet.
  • Det skal ikke installeres varmekabel under fastmontert inventar/innredning.

VIKTIG

Alle elektriske installasjoner skal utføres av autorisert installatør. Installasjonen skal utføres i henhold til NEK 400 og leggeanvisning, som ligger ved produktene.

Alle varmekabler støpes inn i en godt komprimert masse. Varmekabelen skal være godt omsluttet av massen. Det frarådes å benytte jordfuktig støp. Dersom denne typen benyttes er det viktig med god maskinell blanding og grundig komprimering.

 

Sted, dato:                           Signatur: