ØS Bakkeføler Snøsensor 1 20m (3154) - Kit

Artikkelnummer: 5470571

ØS Snøsensor 1 benyttes for måling av temperatur på bakken og for mindre anlegg som trapper, fortau, gangveier etc. (Kan også benyttes for mindre takanlegg med feste for Tak- og takrennesensor). Styringen gjør at man på en energieffektiv måte kan holde et område is- og snøfritt.