Installasjon

Vi tilbyr et komplett produktspekter for gulvvarme, frostsikring, snøsmelting og betongherding.

Alle elektriske installasjoner skal utføres av autorisert el-installatør. Installasjonen skal utføres i henhold til NEK 400 og leggeanvisning eller monteringsanvisning, som følger med produktene.

Alle varmekabler skal støpes inn i en godt komprimert masse. Varmekabelen skal være godt omsluttet av massen. Det frarådes å benytte jordfuktig støp. Dersom denne typen benyttes er det viktig med god maskinell blanding og grundig komprimering.

Eventuelle tilsetninger til støpemasse skal være av en karakter som ikke påfører varmekabelen hverken termisk eller mekanisk skade. ØS Varme godkjenner som regel bruk av støpemasser som inneholder glassfiber så lenge kravene til varmeledningsevne er oppfylt.

Normalt vil ikke støpemasser som inneholder isoporkuler eller lignende godkjennes, da disse ikke oppfyller kravene til varmeledningsevne. Stålfiberarmert støpemasse godkjennes ikke, da metallfibrene kan skade ytterkappen på varmekablene.