Installasjon

Vi tilbyr et komplett produktspekter for gulvvarme, frostsikring, snøsmelting og betongherding.

Alle elektriske installasjoner skal utføres av autorisert el-installatør. Installasjonen skal utføres i henhold til NEK 400 og leggeanvisning eller monteringsanvisning, som følger med produktene.

Alle varmekabler skal støpes inn i en godt komprimert masse. Varmekabelen skal være godt omsluttet av massen. Det frarådes å benytte jordfuktig støp. Dersom denne typen benyttes er det viktig med god maskinell blanding og grundig komprimering.