ØS Bakkeføler Snøsensor 2 50m (3356) - Kit

Artikkelnummer: 5470569

ØS Snøsensor 2 benyttes for måling av temperatur og fuktighet på bakken, og som tilvalg også lufttemperatur. Styringen gjør at man på en energieffektiv måte kan holde et område is- og snøfritt. Leveres som et komplett system med styring og bakkeføler med feste.