ØS Modbus Gateway

Artikkelnummer: 5470572

ØS Modbus Gateway benyttes for å koble ØS Snøsensor 2 og ØS Tak- og takrennesensor til et overordnet system. Kommunikasjonen skjer via Modbus RTU. ØS Modbus Gateway fungerer som en proxy-server som midlertidig lagrer ønskede data i et RAM minne som siden sendes til eller fra en enhet, Masterenhet eller Slaveenhet. En skrevet kommando i et Modbus telegram lagres i et internminne og sendes videre til enhetene i løpet av kort tid. En lesekommando fra Modbus hentes fra internminne som oppdateres med regelmessige tidsintervaller og synkroniseres med de tilkoblede enhetene.