ØS Marine-30 1500W

Artikkelnummer: 1014006

ØS Marine-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting på fartøy. Den kan med fordel benyttes av beredskapsfartøy og fartøy som brukes i fiskeindustrien.