?
ØS Kalkulator
- Velg rett kabel til rett prosjekt
-Gjør enkle beregninger
-Tegn arealer på en enkel måte

Takrenner og nedløp

Frostsikring av takrenner- og nedløp.

Prosjektinformasjon

Beregningsinformasjon

ampere
mA
m
m
Du trenger endesett. Se våre nettsider for takrennesensor.
Toleder kan også brukes.
Maks varmkabellengde ved laveste innkoblingstemperatur 0 grader C: 16AC 85m, 10AC 55m.

Utregnede verdier

Effekt
-
Effekt per m kabel
-
Total kabellengde
-
Kabelavstand (cc)
-

Du trenger følgende kabeltyper