?
ØS Kalkulator
- Velg rett kabel til rett prosjekt
-Gjør enkle beregninger
-Tegn arealer på en enkel måte

Rør

Frostsikring utenpå og innvendig i rør.

Prosjektinformasjon

Beregningsinformasjon

ampere
mAm
mm
mm (Maks 150mm, min 20mm)
Maks varmkabellengde ved laveste innkoblingstemperatur 0 grader C: 16AC 85m, 10AC 55m.
Ved andre rørdimensjoner, ta kontakt. tilbud@oglsys.no, 51 78 81 00
Du trenger også merkeskilt el.nr. 1036757
Du trenger også aluminiumstape el.nr. 1036727. For kopperrør skal kabelen tapes til røret for ca. hver 30cm
Du trenger også avslutningssett el.nr. 1036762 og nippel for vannrør el.nr. 1036764

Utregnede verdier

Effekt
-
Effekt per m kabel
-
Total kabellengde
-
Kabelavstand (cc)
-

Du trenger følgende kabeltyper