?
ØS Kalkulator
- Velg rett kabel til rett prosjekt
-Gjør enkle beregninger
-Tegn arealer på en enkel måte

Areal

Is- og snøsmelting i innkjørsler, inngangspartier, ramper, parkerings-plasser etc.

Prosjektinformasjon

Beregningsinformasjon

ampere
mA
2 x m
m
W/m2

Romløsning

m2
Tegn/juster areal (bruk punktum for desimaler):
meter
meter
cm cm

Utregnede verdier

Effekt
-
Effekt per m kabel
-
Total kabellengde
-
Kabelavstand (cc)
-

Du trenger følgende kabeltyper