ØS Snømatte-300 400V

ØS Snømatte-300 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper etc. Varmekabelen er stålarmert med en heldekkende separat metallskjerm, og er derfor meget robust. I tillegg kan den kortvarig utsettes for temperaturer opptil 240°C. Varmekabelen kan legges i godt komprimert betong og i sand med belegningsstein, eller med asfalt over.