ØS Snøsensor SMC-2 - 25 m

Artikkelnummer: 5470530

ØS Snøsensor SMC-2 25 m registrerer overflatetemperatur og fuktighet (snø) på bakken. Effektiv snøsmeltestyring som sørger for at varmekabelen kun er på når det trens smelting. Føleren plasseres mellom varmekabelstrengene, slik at toppen ligger plant med overflaten av overdekningen. Styringen kobler inn varmekabelen ved bakketemperatur under +2°C og fuktighet samtidig. Kobler ut varmekablene ved opptørket bakke eller snø smeltet til vann. Styringen sneppes på DIN-skinne i styreskap, eventuelt sammen med kontaktor. Egnet flateeffekt til denne styringen er 250-350W/m2. NB! For liten flateeffekt gir forsinket smelting ved snøfall. ØS Snøkanel-30 gir 300W/m² ved 10cm cc. ØS Snømatte 300 er et bra alternativ, spesielt til hjulspor.