baderom

Garantier fra ØS Varme

20 år

ØS Varme AS gir 20 års garanti på varmekabler og varmematter. Oppstår det en feil på et produkt og feilen skyldes en produksjonsfeil vil produktet bli reparert eller erstattet uten kostnader. Garantien dekker også kostnadene i forbindelse med installasjon og nytt overgulv så som fliser, parkett etc. For at denne garantien skal gjelde kreves det at installasjonen er utført av en autorisert el-installatør og gyldig Samsvarserklæring kan fremlegges.

10 år

ØS Varme AS gir 10 års garanti på selvregulerende varmekabel med tilbehør. Oppstår det en feil på et produkt og feilen skyldes produksjonsfeil vil produktet bli reparert eller erstattet uten kostnader. For at denne garantien skal gjelde kreves det at installasjonen er utført av en autorisert el-installatør og gyldig Samsvarserklæring kan fremlegges. I tillegg må ØS Varmes tilbehør, som krymp og evt. vanntett gjennomføring, benyttes for at garantien skal gjelde.

5 år

ØS Varme AS gir 5 års garanti på styringer. Oppstår det en feil på et produkt og feilen skyldes en produksjonsfeil vil produktet bli reparert eller erstattet uten kostnader. For at denne garantien skal gjelde kreves det at installasjonen er utført av en autorisert el-installatør og gyldig Samsvarserklæring kan fremlegges.

_______________________________________________________________________________________

Ved enhver mistanke om produksjonsfeil på et produkt så skal ØS Varme først kontaktes for å avtale den videre saksgang. Dette skal gjøres før arbeid igangsettes. Vi gjør videre oppmerksom på at eventuelle kostnader relatert til følgeskader ikke dekkes av ØS Varme sine garantier

_______________________________________________________________________________________

I forbindelse med eventuelle utbedringer av godkjente reklamasjoner akseptere ØS Varme at det faktureres makspris i henhold til SSB sine normer for timepriser.  For arbeid utført i 2023 er denne maksprisen kr. 760,- pr. time og for 2024 er maksprisen kr. 790,- pr. time