12 gode grunner for å velge Lamiflex varmegulv

ØS Varme har fått laget en brosjyre som beskriver de mange fordelene med Lamiflex gulvvarme.

ØS Varme opplever en kjempeflott økning i etterspørsel av Lamiflex varmegulv både fra eksisterende og nye installasjonsbedrifter.  

Det er mange gode grunner for å velge Lamiflex varmegulv og vi har laget en flott brosjyre som oppsummerer de mange fordelene med denne løsningen.  Vi har trykket opp flere tusen eksemplarer av brosjyren og denne er ment å dele med Kari og Ola Nordmann.  Nederst på siste side er det avsatt plass til å legge inn et klister eller firmastempel for den enkelte installasjonsbedrift.  

Ta kontakt med din lokale distriktssjef i ØS Varme så vil han komme innom med noen eksemplarer av brosjyren ved første anledning. Alternativt kan dere kontakte oss på telefon 22 64 80 00, eller e-post post@osvarme.no så sørger vi for at dere vil motta brosjyren. 

Brosjyren kan leses online her, og den kan lastes ned her