Ytelseserklæringer og CE-Merking

ØS Varme har Ytelseserklæringer og CE-Merking på plass på våre produkter

Sandnes/Oslo november 2023

 I mars 2023 mottok leverandører av varmekabler i det norske markedet et pålegg fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) om å fremlegge dokumentasjon for varmekabler.

Det ble vist til en standard; NEK EN 50575:2014/A1:2016, som varmekabler skulle være dekket av.  Denne standarden har leverandører av installasjonskabler måttet forholde seg til i noen år, men det var nytt for de fleste leverandører at også varmekabler faller inn under denne standarden.  Tilsynelatende er det foreløpig kun Norge som har denne fortolkningen.

Dette pålegget innebar blant annet at varmekabler må brann-testes av et tredjeparts laboratorium slik at det kunne utstedes en Ytelseserklæring og CE-merking for hver produktserie.  DiBK gav markedet en frist til 15. november 2023 på å fremlegge nevnt dokumentasjon.

ØS Varme engasjerte et laboratorium i Sverige, RISE i Borås, til å utføre branntestene.  Som forventet hadde vi ikke noen utfordringer med å oppnå de krav som standarden setter. 

Det er derfor gledelig å kunne meddele at Ytelseserklæring og CE-merking for våre produkter nå er lagt ut på våre hjemmesider. 

DiBK har uttalt at leverandører som ikke har dette på plass innen fristen vil få omsetningsforbud på sine produkter i Norge.