ØS Varme sin distriktssjef Leif Arne Sønsterud legger Lamiflex varmegulv
ØS Varme sin distriktssjef Leif Arne Sønsterud legger Lamiflex varmegulv

Interessen for Lamiflex Varmegulv øker stadig

Markedet for elvarme i lavenergi- og rehabiliteringsboliger vokser kraftig. Vi opplever en sterk etterspørsel etter det trinnlydsdempende varmegulvet Lamiflex, som er med på å øke komforten og redusere energikostnadene, sier produktsjef Anne Fjeld i ØS Varme.