ØS Betongherding-40

ØS Betongherding-40 benyttes til herding og uttørking av betong, samt oppvarming under byggeperioden. Den fremskynder riving av forskaling og forhindrer frostskader ved streng kulde. ØS Betongherding-40 kan også benyttes til uttørking av betong, slik at arbeider som f.eks. gulvlegging, maling etc. kan påbegynnes tidligere. Varmekabelen festes til armeringsjern og støpes inn i en godt komprimert masse.