ØS Frostsikring Betong-16

ØS Frostsikring Betong-16 benyttes til å forhindre risiko for teleskader når det fryser under byggeperioden, fram til konstruksjonen får egen oppvarming. Varmekabelen installeres i sand under støpt såle.