Skip med ansamlinger av snø og is på dekk.

Unngå farlige ansamlinger av is og snø på dekk

Klimautfordringene i kalde strøk kan skape farlige situasjoner for fartøyene som opererer der. Vind, kulde og sjøsprøyt danner et solid islag i møte med kaldt stål.

Et nediset fartøy får høyere vekt, som kan påvirke manøvrering og stabilitet. Is på dekk utgjør også en risiko for mannskapets arbeidssikkerhet.

Vi har spesialutviklet en maritim varmekabel for å takle tøffe forhold. En av de største fordelene med ØS Marine-30 er at den er rustet til å tåle vibrasjoner og mekanisk påkjenning, fordi lederen er revolvert, det vil si at den er tvunnet sammen. Varmekabler som ikke er revolverte vil over tid få brudd grunnet vibrasjoner fra bølger, vind og maskineri.

Trygg arbeidsplass

For å sikre en trygg arbeidsplass for mannskapet hele året rundt, så er det en god ide å installere varmekabler i alle utendørs gangveier.

Støper man dekket med epoxy eller annen utendørs støpemasse, så kan man benytte ØS Marine-30 som de-icing eller anti-icing løsning. Da slipper man å fjerne isen med manuelt arbeid, i stedet tar varmekablene seg av denne jobben.

Vinterisering av fartøy

Desto lengre temperaturen kryper nedover gradestokken, desto viktigere blir det at fartøyet er driftssikkert. Hvis uhellet først skulle være ute, er det helt kritisk at redningsutstyr er klart til beredskap. Med våre varmekabler for avising av fartøy kan man også frostsikre essensielle komponenter.

ØS Marine-30 egner seg godt til avisning, snøsmelting og frostsikring av beredskapsfartøy og fartøy som benyttes i fiske- og oppdrettsindustrien.

Om bord slike typer fartøy er det vanlig å bruke ØS Marine-30 i gangvei, trapper, rekkverk, baug, mast og under dekk. Det er også vanlig at varmekabler installeres inni ankerrør, slik at ankerkjettingen er isfri mellom oppankringer.

Ekstrem kulde

Under ekstreme kulde- og vindforhold i arktiske strøk vil disse vinteriseringsløsningene ikke være nok for å holde isen helt borte. Men isen vil likevel løsne mye lettere hvis du har varmekabler installert.